23 similar reflections found:

December 27, 2022
 • 1 John 1:1-4
 • John 20:1-8
LOVE SUPREME, INFINITE, AND DIVINE
December 27, 2021
 • 1 John 1:1-4
 • John 20:1-8
THE CHRISTMAS SPIRIT OF LOVE
December 27, 2019
 • 1 John 1:1-4
 • Psalm 97:1-2, 5-6, 11-12
 • John 20:1-8
EYE IN THE SKY
December 27, 2018
 • 1 John 1:1-4
 • John 20:1-8
BETTER THAN THE INCARNATION?
December 27, 2017
 • 1 John 1:1-4
 • Psalm 97:1-2, 5-6, 11-12
 • John 20:1-8
SHOCKED BY INFINITE LOVE
December 27, 2016
 • 1 John 1:1-4
 • John 20:1-8
THE LOVE BEYOND ALL TELLING
December 27, 2014
 • 1 John 1:1-4
 • John 20:1-8
LOVE SUPREME, INFINITE, AND DIVINE
December 27, 2013
 • 1 John 1:1-4
 • John 20:1-8
THE REVOLUTION OF LOVE
December 27, 2012
 • 1 John 1:1-4
 • John 20:1-8
FULLY MAN, FULLY GOD, FULLY LOVE
December 27, 2011
 • 1 John 1:1-4
 • John 20:1-8
LOVE SUPREME
December 27, 2010
 • 1 John 1:1-4
 • John 20:1-8
THE WORD FOR CHRISTMAS
December 27, 2008
 • 1 John 1:1-4
BY LEAPS AND BOUNDS
December 27, 2007
 • 1 John 1:1-4
 • John 20:1-8
LOVING THE INVISIBLE
December 27, 2006
 • 1 John 1:1-4
CAUGHT UP IN JESUS
December 27, 2005
 • 1 John 1:1-4
WRAP
December 27, 2004
 • 1 John 1:1-4
FULLY MAN, FULLY GOD, FULLY LOVE
December 27, 2003
 • 1 John 1:1-4
THE CHRISTMAS SPIRIT OF LOVE
December 27, 2002
 • 1 John 1:1-4
SHOCKED BY INFINITE LOVE
December 27, 2001
 • 1 John 1:1-4
THE LOVE BEYOND ALL TELLING
December 27, 2000
 • 1 John 1:1-4
BY LEAPS AND BOUNDS
December 27, 1999
 • 1 John 1:1-4
LOVE SUPREME, INFINITE, AND DIVINE
December 27, 1997
 • 1 John 1:1-4
FAITH IN CHRIST OR A CHRISTLESS CHRISTMAS
December 27, 1996
 • 1 John 1:1-4
THE REVOLUTION OF LOVE