24 similar reflections found:

October 12, 2022
 • Luke 11:42-46
FLESHING IT OUT
October 13, 2021
 • Romans 2:1-11
 • Psalm 62:2-3, 6-7, 9
 • Luke 11:42-46
“THE FINGER OF GOD” (Lk 11:20)
October 14, 2020
 • Luke 11:42-46
THE SPIRIT AND THE CROSS
October 16, 2019
 • Romans 2:1-11
 • Luke 11:42-46
TRUTH AND CONSEQUENCES
October 17, 2018
 • Luke 11:42-46
THE KEY SCRIPTURE VERSE
October 12, 2016
 • Luke 11:42-46
ZAP!
October 14, 2015
 • Romans 2:1-11
 • Psalm 62:2-3, 6-7, 9
 • Luke 11:42-46
HELL, NO
October 15, 2014
 • Luke 11:42-46
FLESHING IT OUT
October 16, 2013
 • Romans 2:1-11
 • Psalm 62:2-3, 6-7, 9
 • Luke 11:42-46
THE PAUL-PRINCIPLE
October 17, 2012
 • Luke 11:42-46
CRUCIFIED OR BURNT FLESH?
October 12, 2011
 • Romans 2:1-11
 • Psalm 62:2-3, 6-7, 9
 • Luke 11:42-46
DOCILITY, NOT HOSTILITY
October 13, 2010
 • Luke 11:42-46
AM I A PHARISEE?
October 14, 2009
 • Romans 2:1-11
 • Psalm 62:2-3, 6-7, 9
 • Luke 11:42-46
"ONE LIFE TO LIVE"
October 15, 2008
 • Luke 11:42-46
FRUIT STAND
October 17, 2007
 • Romans 2:1-11
 • Luke 11:42-46
EVENHANDEDNESS
October 12, 2005
 • Romans 2:1-11
 • Luke 11:42-46
ZAP!
October 13, 2004
 • Luke 11:42-46
AM I A PHARISEE?
October 15, 2003
 • Romans 2:1-11
 • Luke 11:42-46
TRUTH AND CONSEQUENCES
October 16, 2002
 • Luke 11:42-46
FRUIT STAND
October 17, 2001
 • Romans 2:1-11
 • Luke 11:42-46
CATALYTIC TITHING
October 13, 1999
 • Romans 2:1-11
 • Luke 11:42-46
RELENTLESS REPENTANCE
October 14, 1998
 • Luke 11:42-46
THE KEY SCRIPTURE VERSE
October 15, 1997
 • Romans 2:1-11
 • Luke 11:42-46
HELL, NO
October 16, 1996
 • Luke 11:42-46
CRUCIFIED OR BURNT FLESH?