27 similar reflections found:

December 12, 2023
 • Zechariah 2:14-17
 • Luke 1:39-47
WHEN MARY VISITS
December 12, 2020
 • Luke 1:39-47
THE STAR OF EVANGELIZATION
December 12, 2019
 • Zechariah 2:14-17
 • Luke 1:39-47
SHE REVERSES THE CURSES
December 12, 2018
 • Zechariah 2:14-17
 • Luke 1:39-47
MARY'S EVANGELIZATION SEMINAR
December 12, 2017
 • Zechariah 2:14-17
 • Luke 1:39-47
HELP ME, MOTHER
December 12, 2016
 • Zechariah 2:14-17
 • Luke 1:39-47
THE MOST AMAZING WOMAN
December 12, 2015
 • Zechariah 2:14-17
 • Luke 1:39-47
WHEN MARY VISITS
December 12, 2014
 • Zechariah 2:14-17
 • Luke 1:39-47
CHRIST WITHIN
December 12, 2013
 • Zechariah 2:14-17
 • Luke 1:39-47
THREE ADVENT PEOPLE
December 12, 2012
 • Zechariah 2:14-17
 • Luke 1:39-47
THE STAR OF EVANGELIZATION
December 12, 2011
 • Zechariah 2:14-17
 • Luke 1:39-47
THE CONQUERING QUEEN-MOTHER
December 12, 2009
 • Zechariah 2:14-17
 • Luke 1:39-47
"MARY" CHRISTMAS
December 12, 2008
 • Zechariah 2:14-17
 • Luke 1:39-47
MARY'S EVANGELIZATION SEMINAR
September 10, 2008
 • Psalm 45
POOR ME
December 12, 2007
 • Zechariah 2:14-17
 • Luke 1:39-47
"DEED OF HOPE" (Jdt 13:19)
December 12, 2006
 • Luke 1:39-47
SHE REVERSES THE CURSES
September 13, 2006
 • Psalm 45
CONFRONTATION
December 12, 2005
 • Zechariah 2:14-17
 • Luke 1:39-47
HELP ME, MOM
December 12, 2003
 • Zechariah 2:14-17
 • Luke 1:39-47
THE MOST AMAZING WOMAN
December 12, 2002
 • Luke 1:39-47
WHEN MARY VISITS
September 11, 2002
 • Psalm 45
THE BEATITUDES-BATTLE
December 12, 2000
 • Zechariah 2:14-17
 • Luke 1:39-47
CHRIST WITHIN
September 13, 2000
 • Psalm 45
"THY KINGDOM COME" (Mt 6:10)
December 12, 1998
 • Zechariah 2:14-17
 • Psalm 45
 • Luke 1:39-47
THE STAR OF EVANGELIZATION
September 9, 1998
 • Psalm 45
SINGLES-HANDED
December 12, 1997
 • Psalm 45
 • Luke 1:39-47
THE CONQUERING QUEEN-MOTHER
September 11, 1996
 • Psalm 45
CONFRONTATION